Vem ska företräda firman / firmatecknare?

Personnr Namn Är kund i banken

Ägare av bolaget.

Personnr Namn Ägarandel % Är kund i banken

Ja Nej

Politiskt utsatt person, PEP.
Politiskt utsatt person är en person som har eller har haft viktiga offentliga uppdrag i en stat eller i en internationell organisation, ex.vis som riksdagsledamot, domare i domstol, högre officerare eller ansvarig i statsägt bolag.

Ja Nej
Ja Nej
Tillbaka