Din session löper ut: 15:31:11

Ange företagets firmatecknare

Personnr Namn Är kund i banken

Ange företagets ägare

Personnr Namn Ägarandel % Är kund i banken

Det går ej att skicka ansökan, följande fält är ej ifyllda korrekt:
Ja Nej

Politiskt utsatt person, PEP.
Politiskt utsatt person är en person som har eller har haft viktiga offentliga uppdrag i en stat eller i en internationell organisation, ex.vis som riksdagsledamot, domare i domstol, högre officerare eller ansvarig i statsägt bolag.

Ja Nej

Ja Nej
Tillbaka